Mã số : 799/SCT-TKKT
Tên văn bản: Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện Nậm Đích 1
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2018-09-25
Tệp đính kèm: