Mã số : 1023/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành Công Thương Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2018-11-22
Tệp đính kèm: