Mã số : 1020/SCT-QLCN
Tên văn bản: Về việc khảo sát nhu cầu đào tạo, huấn luyện về vật liệu nổ công nghiệp
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2018-11-21
Tệp đính kèm: