Mã số : 766/SCT-TKCS
Tên văn bản: Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án thủy điện Nậm Sì Lường 1A
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2018-09-13
Tệp đính kèm: