Mã số : 43/KH-QLTT
Tên văn bản: Kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về ATTP trong "tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2016
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Chi cục Quản lý thị trường
Người ký: Chi cục trưởng Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2016-04-12
Tệp đính kèm: