Mã số : 1015/TB-SCT
Tên văn bản: Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc hợp giao ban tháng 11 năm 2018
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Trương Thị Thùy Dương
Ngày ban hành: 2018-11-20
Tệp đính kèm: