Mã số : 927/SCT-VP
Tên văn bản: Về việc nâng lương đợt II năm 2018
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2018-11-01
Tệp đính kèm: