Mã số : 213/CTr-SCT
Tên văn bản: Chương trình hành động Hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của ngành Công thương Lai Châu
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2016-03-31
Tệp đính kèm: