Mã số : 702/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt mẫu phiếu điều tra, khảo sát thực hiện dự án: "Mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại tỉnh Lai Châu"
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2018-08-17
Tệp đính kèm: