Mã số : 464/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp trang thiết bị phục vụ kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2018-06-12
Tệp đính kèm: