Mã số : 850/SCT-QLCN
Tên văn bản: Về việc khảo sát nhu cầu huấn luyện kỹ thuật an toàn
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2018-10-10
Tệp đính kèm: