Mã số : 811/SCT-QLCN
Tên văn bản: Về việc thực hiện quy định quản lý hóa chất
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2018-09-27
Tệp đính kèm: