Mã số : 203/SCT-QLTM
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2016-03-29
Tệp đính kèm: