Mã số : 698/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các Đội quản lý thị trường trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2018-08-17
Tệp đính kèm: