Mã số : 692/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch khảo sát, thu thập thông tin, số liệu để xây dựng Dự án "Mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm" trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2018-08-15
Tệp đính kèm: