Mã số : 131/QLTT-NVTH
Tên văn bản: Về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong kinh doanh thịt lợn, thịt lợn trái phép
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Chi cục Quản lý thị trường
Người ký: Đỗ Văn Tính
Ngày ban hành: 2018-09-21
Tệp đính kèm: