Mã số : 199/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố số lượng Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2016-03-29
Tệp đính kèm: