Mã số : 310/TB-SCT
Tên văn bản: Thông báo xét duyệt⁄ Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2018-05-02
Tệp đính kèm: