Mã số : 750/SCT-QLTT
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2018-09-06
Tệp đính kèm: