Mã số : 601/SCT-QLTM
Tên văn bản: Về việc thực hiện Nghị định số 87⁄2018⁄NĐ-CP ngày 15⁄6⁄2018 của Chính phủ về kinh doanh khí
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2018-07-13
Tệp đính kèm: