Mã số : 666/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2018-08-08
Tệp đính kèm: