Mã số : 610/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm cán bộ
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2018-07-19
Tệp đính kèm: