Mã số : 600/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy định về luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Giám đốc Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2018-07-13
Tệp đính kèm: