Mã số : 69/KH-QLTT
Tên văn bản: Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại điện tử
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Chi cục Quản lý thị trường
Người ký: CCT Như NGọc Biên
Ngày ban hành: 2018-06-29
Tệp đính kèm: