Mã số : 545/SCT-QLNL
Tên văn bản: Về việc thực hiện Công điện khẩn số 5006 CĐ⁄BCT-PCTT ngày 25⁄6⁄2018 của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2018-06-26
Tệp đính kèm: