Mã số : 114/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2016
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Trần Văn Sáng
Ngày ban hành: 2016-02-19
Tệp đính kèm: