Mã số : 105/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch Công tác Thi đua, khen thưởng ngành công thương năm 2016
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Giám đốc Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2016-02-15
Tệp đính kèm: