Mã số : 208/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch rà soát, hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2014 - 2018
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2018-03-27
Tệp đính kèm: