Mã số : 378/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng "Ngày thế giới không thuốc lá 31⁄5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31⁄5⁄2018" của Sở Công Thương Lai Châu
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2018-05-22
Tệp đính kèm: