Mã số : 449/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2018-06-08
Tệp đính kèm: