Mã số : 450/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử (website) của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2018-06-08
Tệp đính kèm: