Mã số : 365/SCT-VP
Tên văn bản: Về việc nâng bậc lương đợt 1 năm 2018
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: CVP Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2018-05-18
Tệp đính kèm: