Mã số : 229/SCT-QLTM
Tên văn bản: Về việc triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2018-04-05
Tệp đính kèm: