Mã số : 22/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2018-01-18
Tệp đính kèm: