Mã số : 97/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của Sở Công thương Lai Châu
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2016-02-02
Tệp đính kèm: