Mã số : 88/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành danh mục hồ sơ 2016 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Giám đốc Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2016-01-29
Tệp đính kèm: