Mã số : 789
Tên văn bản: Mục tiêu chất lượng, biện pháp thực hiện của Sở Công thương năm 2016
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2015-12-23
Tệp đính kèm: