Mã số : 827/SCT-VP
Tên văn bản: Về việc xây dựng mục tiêu chất lượng ISO 2016
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Chánh VP Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2015-12-01
Tệp đính kèm: