Mã số : 826/SCT-VP
Tên văn bản: Về việc kiểm điểm, đánh giá công chức, viên chức năm 2015
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Chánh Văn phòng Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2015-12-01
Tệp đính kèm: