Mã số : 788/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Công thương Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Giám đốc Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2015-11-24
Tệp đính kèm: