Mã số : 797/SCT-VP
Tên văn bản: Về việc bổ sung lý lịch cán bộ, công chức năm 2015
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: CVP Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2015-11-26
Tệp đính kèm: