Mã số : 733/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2015-11-04
Tệp đính kèm: