Mã số : 716/BC-SCT
Tên văn bản: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển ngành công thương năm 2015 và xây dựng kế hoạch năm 2016
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2015-11-02
Tệp đính kèm: