Mã số : 732/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc kiện toàn Đoàn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2015-11-04
Tệp đính kèm: