Mã số : 534/SCT-VP
Tên văn bản: Công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 13⁄CT-TTg ngày 10⁄6⁄2015 của Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2015-08-12
Tệp đính kèm: