Mã số : 557/SCT-VP
Tên văn bản: Công văn về việc lập danh mục và thu hồ sơ tài liệu nộp vào lưu trữ lịch sử tỉnh
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2015-08-20
Tệp đính kèm: