Mã số : 827/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định của Sở Công thương về việc kiện toàn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2014-12-25
Tệp đính kèm: