Mã số : 409/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá, xếp loại cải cách hành chính
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2015-07-01
Tệp đính kèm: