Mã số : 119a/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2018-02-26
Tệp đính kèm: