Mã số : 136/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra thực tế về Quy hoạch, điều kiện về kho, bãi và ký quỹ phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2018-03-01
Tệp đính kèm: